Tạp chí Y Dược Học Việt Nam

Được sự cho phép của Bộ Y Tế và Bộ Thông tin và Truyền thông, TTạp Chí Y Học Dược Việt Nam ra đời với mục đích công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong và ngoài Đại học Y Hà Nội thuộc các lĩnh vực khoa học: y học, y dược... Các bài báo có tính chất tổng quan do Ban Biên tập đề nghị.

 

Ban Biên tập rất mong nhận được sự hợp tác của cán bộ trí thức, các nhà nghiên cứu để Tạp chí Y Dược Học Việt Nam mang những thông tin có giá trị khoa học đến với đọc giả.

Cùng với các số tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực, Ban Biên tập có thể xuất bản những số đặc biệt dành riêng cho một chuyên ngành nào đó.

 


Bìa tạp chí